Video návod


Biológia človeka

Astronómia

Vzdelávací SW Corinth 3D

Vzdelávací SW Corinth je vytvorený tak, aby bol široko využiteľný na základných a stredných školách. Obsahová štruktúra sleduje rámcové vzdelávacie programy a používatelia v nej nájdu predovšetkým komplexnú učebnú pomôcku na výučbu vzdelávacieho obsahu v oblasti prírodných vied.

Špecifikácia programu

 • 1000+ 3D interaktívnych modelov vrátane detailných častí,
 • možnosť zvýrazniť akúkoľvek časť modelu pre komplexnejšiu
 • predstavu,
 • zoom a 3D otáčanie modelu pre detailnejší pohľad,
 • zabudovaná funkcia slepej mapy pre skúšanie a testovanie znalostí študentov,
 • možnosť k modelom vkladať vlastné poznámky,
 • integrácia s MS Office 2010, 2013, 2016 pre možnosť použitia modelov v prezentáciácha dokumentoch

10 vzdelávacích celkov
 • biológia zvierat
 • biológia rastlín
 • chémia
 • biológia človeka
 • paleontológia a kultúra
 • fyzika a astronómia
 • geológia
 • geometria
 Vzdelávací celok Cena s DPH 
Biológia človeka 1 338 EUR s DPH  Objednať
Biológia zvierat 910 EUR s DPH  Objednať
Biológia rastlín 910 EUR s DPH  Objednať
Chémia 910 EUR s DPH  Objednať
Geológia 470 EUR s DPH  Objednať
Paleontológia a kultúra 470 EUR s DPH  Objednať
Fyzika a astronómia 470 EUR s DPH Objednať
Geometria 470 EUR s DPH  Objednať
Spolu 5 948 EUR s DPH  Objednať

Pri kúpe všetkých vzdelávacích celkov ušetríte 590 EUR s DPH.

TrustPay