Logické úlohy

Logické úlohy pre I. stupeň
Verzia pre Windows


Domáca licencia (9,99 EUR s DPH)

Stiahnuť plnú verziu Vyžiadať licenčný kľúč na 5 dní

Obsahuje geometriu, hry s obrázkami, slovné úlohy, hry s číslami, slovné hračky. Celkovo 53 úloh. Spracované hravou formou.

TrustPay