Chémia pre 7. ročník ZŠ

Aplikácia pre PC, tablet a interaktívnu tabuľu
Verzia pre Android


Tabletová verzia - 1 tablet (8,20 EUR s DPH)
Tabletová verzia - 10 tabletov (86,00 EUR s DPH)
Tabletová verzia - 20 tabletov (132,00 EUR s DPH)

Verzia pre Windows


Počítačová verzia - 10 počítačov (106,00 EUR s DPH)
Sieťová verzia +10 počítačov (116,00 EUR s DPH)

Stiahnuť plnú verziu Vyžiadať licenčný kľúč na mesiac

Interaktívna učebnica je koncipovaná tak, aby sa žiaci oboznámili so základnými poznatkami z chémie, osvojovali si zručnosti spojené s pozorovaním vlastností látok a chemických reakcií a s vykonávaním jednoduchých chemických pokusov.

 

5 tematických celkov
 • Vlastnosti látok
 • Látky
 • Oddeľovacie metódy
 • Voda
 • Vzduch 
Vlastnosti látok
 • 37 výučbových stránok
 • Ako rozlišujeme látky
 • Merateľné a nemerateľné vlastnosti látok
 • Bezpečná práca v chemickom laboratóriu

 

Látky
 • 31 výučbových stránok
 • Triedenie látok
 • Vlastnosti chemicky čistých látok
 • Vlastnosti zmensí
 • Rovnorodé a rôznorodé zmesi
Oddeľovacie metódy
 • 34 výučbových stránok
 • Výber metódy na oddeľovanie zložiek zmesi
 • Oddeľovacie metódy pre rovnorodé zmesi
 • Oddeľovacie metódy pre rôznorodé zmesi
 • Využitie v praxi

 

Voda
 • 44 výučbových stránok
 • Výskyt vody v prírode
 • Vlastnosti vody
 • Význam a využitie vody
 • Druhy vôd - podľa výskytu a použitia
 • Znečisťovanie vôd

 

Vzduch
 • 40 výučbových stránok
 • Vzduch ako látka
 • Vlastnosti vzduchu
 • Význam vzduchu pre život a priemysel
 • Význam základných zložiek vzduchu
 • Príčiny a následky znečisťovania

TrustPay