LittleLane už aj v nemeckom jazyku

Online hra LittleLane je doplnená o ďalšiu jazykovú verziu

Online hra LittleLane bola obohatená o ďalší cudzí jazyk. Jedná sa o nemeckú verziu, ktorá doplnila už existujúce jazykové verzie. Online hra teda obsahuje už 5 jazykov - slovenčinu, češtinu, maďarčinu, angičtinu a najnovšie aj nemčinu. Každá hra je kompletne preložená do daného jazyka nielen po stránke textovej, ale aj zvukovej.

Len na pripomenutie - naša online hra LittleLane obsahuje celkovo 500 viet, a až 800 vetných spojení, ktoré rozvíjajú slovnú zásobu dieťaťa už v piatich jazykoch!

TrustPay