TA3 - Svet technológií

Reportáž zo ZŠ v Pustých Úľanoch

Škola hrou. Aj takto popísala televízia TA3 naše edukačné aplikácie v relácii Svet technológií, ktorá bola odvysielaná v nedeľu 23. apríla 2017 o 17:45.

Najmodernejšie výučbové technológie od našej spoločnosti používa aj Základná škola Pusté Úľany. Naše edukačné aplikácie predstavujú v tejto škole vynikajúcu interaktívnu a pútavú pomôcku pri výučbe žiakov. Pedagógovia uvítali nielen edukačné aplikácie, ale aj moderný Classroom management system (CMS), pretože obohacuje klasický vyučovací proces o digitálny rozmer.

Pozrite sa, ako prebieha a funguje moderná výučba v praxi!

TrustPay